Clean Power – Superpesuaineiden tuotanto ja tuotekehitys tapahtuu suoraan Fennopointin tehtailla Raisiossa. Tuotteiden tuottamisessa ja kehittämisessä noudatetaan tarkkoja ennalta määriteltyjä standardeja.

Tuotteiden kehitystyö Fennopointilla tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa käyttökohteen asettamat vaatimukset ja asiakkaan tarpeet huomioiden. Raaka-aine toimittajat antavat omat suositukset käytettävistä raaka-aineista ja käytettäväksi raaka-aineiksi hyväksytään vain korkealaatuiset ja biohajoavat sekä ympäristöystävälliset raaka-aineet.

Fennopointi oma laboratorio ja tuotekehitys- sekä laboratoriohenkilökunta kehittävät jatkuvasti uusia innovatiivisia tuotteita ja parantavat nykyisiä asiakkaiden toivomusten mukaisesti. Laboratorio yhdessä alueellisten teknisten edustajien kanssa pystyy paneutumaan nopeasti ja joustavasti asiakkaiden tarpeisiin ja ongelmiin. Pystymme tuottamaan räätälöityjä ratkaisuja hyvin nopeassa aikataulussa.

Tuotannossa on lisäksi siirytty entistä enemmän luonnosta saatavien raaka-aineiden käyttöön. Uudet raaka-aineet eivät saa periaatteidemme mukaisesti olla ympäristölle vaarallisia.

Luonnosta peräisin olevien raaka-aineiden lisäksi käytetään luontaisenkaltaisia, luonnosta johdettuja ja turvallisia synteettisiä ainesosia. Nämä takaavat tuotteiden turvallisuuden, tehon ja käytettävyyden.

Nanoteknologia

Tuotteiden ominaisuuksia voidaan parantaa nanomateriaalien avulla saatavilla lisäominaisuuksilla. Pesuaineteknologian lisäksi esimerkiksi nano-titaanidioksidin avulla itsepuhdistuvia ikkunoita, kattotiiliä, saniteettitilojen keramiikkaa, rappauksia ja maaleja löytyy jo markkinoilta. Menetelmää voidaan käyttää monissa eri sovelluskohteissa.

Tuotekehitys

Nykypäivän globaaleilla markkinoilla talouskasvu edellyttää innovaatioita, jotka puolestaan perustuvat tutkimukseen. Huippuluokan t&k on keskeinen osa tätä prosessia, mutta myös muita tekijöitä on otettava huomioon. Tässä yhteydessä voidaan erotella viisi toimintalohkoa: t&k, infrastruktuuri, koulutus, innovointi ja yhteiskunnallinen ulottuvuus.

Fennopoint Oy on palvelukonseptitasolla sitoutunut noudattamaan konseptikäsikirjassa erikseen määriteltyjä toimintaprosesseja sekä toiminnoille määriteltyjä laatustandardeja. Laatujärjestelmän toimivuutta tarkastellaan määräajoin tapahtuvissa johdon katselmuksissa sekä sisäisissä auditoinneissa.